Απολύμανση στις αίθουσες στο νέο λιμάνι και στους χώρους του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

Απολύμανση στις αίθουσες στο νέο λιμάνι και στους χώρους του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

 

 

Πραγματοποιήθηκαν οι ενδεδειγμένες και προληπτικές απολυμάνσεις στους χώροι και τις αίθουσες στο Νέο Λιμάνι καθώς και τους χώρους του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου.
 
Συνεχίζεται με συνέπεια και σοβαρότητα το σχέδιο για την προστασία της δημόσιας υγείας και την αντιμετώπιση της πανδημίας.