Ιδρυση υποκαταστήματος της Δικηγορικής εταιρείας

Ιδρυση υποκαταστήματος της Δικηγορικής εταιρείας

 

 

ΙΔΡΥΣΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΣΥΡΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΥΚΟΝΟ ΤΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «Ν.ΑΓΑΠΗΝΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ»
 
Το Δικηγορικό Γραφείο του Νίκου Αγαπηνού (www.agapinos.com) , μέσω του οποίου ο γνωστός Δικηγόρος έχει διαγράψει σημαντική πορεία στα Δικαστήρια της Ελλάδας επί 35 συναπτά έτη, αποφάσισε την λειτουργία υποκαταστήματος στο νησί της Σύρου και της Μυκόνου εξαιτίας του αυξημένου όγκου εντολέων και υποθέσεων ενώπιον των Δικαστηρίων της νήσου.
 
Κατόπιν του απολύτως επιτυχούς χειρισμού σημαντικού όγκου υποθέσεων ενώπιον των Δικαστηρίων της Σύρου και της Μυκόνου1, ο Δικηγόρος Αθηνών Νίκος Αγαπηνός μονιμοποιεί την εβδομαδιαία παρουσία του στην Ερμούπολη της Σύρου, δεχόμενος τους εντολείς του για συνάντηση και ανάθεση του χειρισμού των υποθέσεών τους στην Ερμούπολη Σύρου και την Άνω Μερά της Μυκόνου.
 
Συναντήσεις θα πραγματοποιούνται και στη Σύρο και στην Μύκονο κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης για την ημερομηνία τους με την γραμματεία του γραφείου μας στην Αθήνα (210-3630458 και 210-3630372), καθώς και στο κινητό τηλέφωνο της γραμματείας (6972691140). 
 
Για την διαρκή εξυπηρέτηση και διασφάλιση των συμφερόντων των εντολέων μας στην Σύρο και την Μύκονο έχουμε ήδη συνάψει συνεργασία με εμπειρότατους Δικηγόρους των δύο νήσων, ώστε υπό την καθοδήγηση του Νίκου Αγαπηνού να εξασφαλίζουν την συνεχή και απρόσκοπτη επιμέλεια των υποθέσεών των εντολέων μας στην Σύρο και τη Μύκονο. 
 
Σε κάθε βέβαια περίπτωση, όλες οι δίκες ενώπιον κάθε Δικαστηρίου θα δικάζονται προσωπικά από τον κ. Νίκο Αγαπηνό και τον Τέλλο Αγαπηνό, όπως συμβαίνει μέχρι σήμερα με απόλυτη επιτυχία και αποτελεσματικότητα.   
 
ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
 «Ν.ΑΓΑΠΗΝΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ»
Η «Αγαπηνός & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία» προσφέρει υψηλού επιπέδου νομικές υπηρεσίες σε όλους τους κλάδους δικαίου και ιδιαίτερα στους εξής τομείς :
 
I. Ποινικό Δίκαιο 
Η εταιρία μας έχει χειριστεί με εξαιρετική επιτυχία υποθέσεις εντολέων της (μηνυτών και κατηγορουμένων) όλων των τομέων  Ποινικού Δικαίου, έχοντας ιδιαίτερη εξειδίκευση :
Στα Οικονομικά αδικήματα (White Collar Crime)
Στα Φορολογικά αδικήματα
(φοροδιαφυγή, έκδοση και αποδοχή εικονικών τιμολογίων κ.α.)
Στα αδικήματα κατά της ιδιοκτησίας και της περιουσίας
(κλοπή, ληστεία,  υπεξαίρεση, Φθορά ξένης ιδιοκτησίας, απάτη, εκβίαση, Απάτη με υπολογιστή, Απιστία, Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, Τοκογλυφία κ.α.)
Στα αδικήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας 
(Βιασμός, κατάχρηση σε ασέλγεια, σωματεμπορία)
Στα αδικήματα κατά της τιμής 
(εξύβριση, δυσφήμιση, συκοφαντική δυσφήμηση)
Στα αδικήματα περί τα υπομνήματα
Πλαστογραφία, Πλαστογραφία πιστοποιητικών, Υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης, Ψευδείς ιατρικές πιστοποιήσεις, Υπεξαγωγή εγγράφων)
Στα αδικήματα κατά της απονομής της δικαιοσύνης 
(Ψευδορκία,  Ψευδής καταμήνυση κ.α.)
Στα Εγκλήματα σχετικά με την υπηρεσία 
(Δωροδοκία, Παράβαση καθήκοντος κ.α)
Στα Εγκλήματα κατά των συγκοινωνιών 
Στα Εγκλήματα βλάβης και διακινδύνευσης της Ζωής 
(Ανθρωποκτονία με πρόθεση/με συναίνεση/από αμέλεια, - Συμμετοχή σε αυτοκτονία, Παράλειψη λύτρωσης από κίνδυνο ζωής, Έκθεση με συνέπεια το θάνατο, Απλή/Επικίνδυνη/Βαριά Σωματική βλάβη)
Στις Προσβολές απορρήτων και προσωπικών δεδομένων
Διαδικτυακό έγκλημα – Cyber Crime
 
Η εταιρία μας εγγυάται την διαφύλαξη των δικαιωμάτων των εντολέων της στον ύψιστο βαθμό και την βέλτιστη δυνατή πορεία της υποθέσεώς τους.
 
II. Αστικό Δίκαιο
Υποθέσεις Οικογενειακού Δικαίου 
(υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των συζύγων, τα περί λύσης του γάμου, τη γονική μέριμνα επί των παιδιών, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις γονέων και τέκνων, την υιοθεσία και τα περί διατροφής μεταξύ συζύγων και συγγενών)
Υποθέσεις Κληρονομικού Δικαίου 
(περί κληρονομικής διαδοχής, διαθήκης, επαγωγής της κληρονομίας στους κληρονόμους, νόμιμης μοίρας)
Υποθέσεις Εμπραγμάτου Δικαίου 
(κυριότητα, νομή, επικαρπία, δουλείες, ενέχυρο, υποθήκη)
Υποθέσεις Ενοχικού Δικαίου 
(δικαιώματα και τις υποχρεώσεις οφειλέτη και δανειστή μιας παροχής, την ανώμαλη εξέλιξη μιας ενοχής (αδυναμία παροχής, υπερημερία, πλημμελή εκπλήρωση του οφειλέτη), τις επιμέρους συμβάσεις και τις αδικοπραξίες.)
 
Η εταιρία μας εγγυάται την αμεσότερη δυνατή διεκπεραίωση των υποθέσεών σας δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην άσκηση αποτελεσματικών και άμεσων ενδίκων μέσων έχοντας ιδιαίτερη εξειδίκευση στην διαδικασία των Ασφαλιστικών Μέτρων και ιδιαίτερα στην άμεση διαδικασία προστασίας διά της χορήγησης Προσωρινής Διαταγής.
III. Εμπορικό Δίκαιο, Εταιρικό Δίκαιο, Συμβάσεις
Πτωχευτικό Δίκαιο
Δίκαιο των Εμπορικών Εταιρειών.
Δίκαιο των Αξιογράφων
(επιταγές, συναλλαγματικές, μετοχές)
Ασφαλιστικό Δίκαιο.
Ναυτικό Δίκαιο 
 
 
IV. Πνευματική και Βιομηχανική Ιδιοκτησία
Προστασία Πνευματικών έργων
Καταχώρηση και προστασία Σήματος
 
 
V. REAL ESTATE – GOLDEN VISA APPLICATIONS – ΙΔΡΥΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ
Συμβουλευτικές υπηρεσίας επενδύσεων σε ακίνητα 
Αίτηση χορήγησης άδειας διαμονής επενδυτή
 
Οι υπηρεσίες μας προσφέρονται στις εξής γλώσσες : ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά. (Κατόπιν αιτήματος, αναλαμβάνουμε υποθέσεις σε οποιαδήποτε γλώσσα.)
 
1Πελάτες της Δικηγορικής Εταιρίας Αγαπηνός είναι ενδεικτικά :Οικογένεια Βαφειαδάκη, Nammos Restaurant, Nammos Village, Munchen Car Rental –Ευγενία Ασημομύτη, ΑΓΓΕΛΕΤΑΚΗΣ ΑΕ, Remezzo Restaurant, Cavo Tagoo Hotel