Προσλήψεις 43 ατόμων στο Δήμο Μυκόνου - Αναλυτικά ειδικότητες, προϋποθέσεις και δικαιολογητικά

Προσλήψεις 43 ατόμων στο Δήμο Μυκόνου - Αναλυτικά ειδικότητες, προϋποθέσεις και δικαιολογητικά

 

 

Στην πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προχωράει ο Δήμος Μυκόνου μετά από ανακοίνωση του Δημάρχου, Κωνσταντίνου Κουκά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παράγραφος 2 της από 14/03/2020 πράξεις νομοθετικού περιεχομένου.
 
Οι προσλήψεις αφορούν την κάλυψη εποχικών η παροχικών αναγκών του Δήμου, λόγο άμεσου κινδύνου εμφάνισης Κορωνοϊού και αφορούν τις κάτωθι ειδικότητες: 
 
ΠΕ Διοικητικού 1 θέση
ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού 2 θέσεις 
ΤΕ Μηχανικών 2 θέσεις 
ΤΕ Τοπογράφων 1 θέση 
ΔΕ Διοικητικού 7 θέσεις
ΔΕ28 Χειριστών μηχανημάτων έργων (Ντάμπερ) 2 θέσεις
ΔΕ28 Χειριστών μηχανημάτων έργων (Σάρωθρο) 1 θέση
ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρου (Με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 2 θέσεις
ΔΕ Ηλεκτρολόγων (Αρχιτεχνίτη - Εναερίτη) 4 θέσεις
ΥΕ Εργατών καθαριότητας 14 θέσεις
ΥΕ Εργατών νεκροταφείου 2 θέσεις
ΥΕ Φυλάκων 5 θέσεις 
 
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας 18 έως 65 ετών.
 
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι 5 ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) ήτοι από 20/03/2020
 
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μπορούν να υποβάλλονται είτε αυτοπροσώπως είτε από άλλο από αυτούς πρόσωπο στο Δημαρχείο Μυκόνου στη παραλία, στο γραφείο προσωπικού υπόψη του κ. Ε. Καντεράκη (τηλ. 22893 - 60124 και 60118).