Συμμαχία Ευρωπαϊκού Μανιφέστου Τουρισμού: Άμεσα μέτρα διάσωσης του τουρισμού από τον κορωνοϊό

Συμμαχία Ευρωπαϊκού Μανιφέστου Τουρισμού: Άμεσα μέτρα διάσωσης του τουρισμού από τον κορωνοϊό

 

 

 

Η συμμαχία του Ευρωπαϊκού Μανιφέστου Τουρισμού, που εκπροσωπεί τον ευρωπαϊκό κλάδο τουρισμού και ταξιδίων, εξέδωσε την ακόλουθη δήλωση σχετικά με την εφαρμογή επειγόντων μέτρων για τον περιορισμό των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19 στον κλάδο: Οι επιπτώσεις της κρίσης του κορωνοϊού είναι ήδη αισθητές σε ολόκληρη την παγκόσμια οικονομία. Η οικονομική δραστηριότητα μειώθηκε και όλα τα στοιχεία καταδεικνύουν σημαντική ύφεση στις περιοχές που επλήγησαν από τον ιό. Ο τομέας του τουρισμού και των ταξιδίων πλήττεται ιδιαίτερα. 
 
Σήμερα διακυβεύονται εκατομμύρια θέσεις εργασίας, ενώ πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) κινδυνεύουν να κλείσουν. Η στήριξη του τουρισμού πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα στην αντιμετώπιση της κρίσης, στα σχέδια ανάκαμψης και στις ενέργειες των επηρεαζόμενων οικονομιών.Η συμμαχία του Ευρωπαϊκού Μανιφέτου Τουρισμού χαιρετίζει την άμεση απάντηση που έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 13 Μαρτίου για την άμβλυνση των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων.
 
Ζητούμε την άμεση εφαρμογή αυτών των μέτρων, τα οποία πρέπει να ενισχυθούν με πρόσθετα μέσα με έμφαση στον τουρισμό. Απαιτείται άμεση δράση για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας του τομέα μακροπρόθεσμα και για την προετοιμασία του εδάφους για μια ταχεία ανάκαμψη από αυτή την πρωτοφανή κρίση.Η συμμαχία του Ευρωπαϊκού Μανιφέστου Τουρισμού καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις εθνικές κυβερνήσεις να εφαρμόσουν ταχέως τα ακόλουθα επείγοντα μέτρα:
 
-Προσωρινή κρατική ενίσχυση στον τουριστικό και ταξιδιωτικό τομέα από τις εθνικές κυβερνήσεις
 
-Γρήγορη και εύκολη πρόσβαση σε βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα δάνεια για την αντιμετώπιση της έλλειψης ρευστότητας, συμπεριλαμβανομένων των κεφαλαίων που διαθέτει η ΕΕ μέσω της πρωτοβουλίας επένδυσης Corona Response Investment Initiative
 
-Φορολογικές ελαφρύνσεις (τόσο σε επίπεδο αγορών-πηγών όσο και σε επίπεδο προορισμών), από τις ΜμΕ μέχρι τους οικονομικούς φορείς όλων των μεγεθών
 
-Προσωρινή χαλάρωση των κανόνων απασχόλησης και προστασία των εργαζομένων από την ανεργία και την απώλεια εισοδήματος (συστήματα βραχυπρόθεσμων εργασιών, προσωρινές άδειες, προγράμματα αναβάθμισης και επανεκπαίδευσης) και στήριξη των ενδιαφερόμενων μερών του τουριστικού τομέα
 
-Γρήγορη έναρξη του ευρωπαϊκού συστήματος αντασφάλισης ανεργίας
 
-Αναβολή καταβολής των φορολογικών και κοινωνικών εισφορών
 
-Άμεση ισχύ της προσωρινής απαλλαγής από τις υποχρεώσεις slot των αερομεταφορέων στα αεροδρόμια
 
-Ενέργειες στήριξης του ευρύτερου τομέα πολιτισμού (τέχνες και πολιτιστική κληρονομιά)
 
-Καλύτερος συντονισμός μεταξύ των εθνικών αρχών όσον αφορά την ευθυγράμμιση των ταξιδιωτικών συμβουλών με τις πληγείσες περιφέρειες και των απαιτήσεων από τους ταξιδιώτες που επιστρέφουν από αυτές τις περιοχές. Προκειμένου να διασφαλίσουμε μια πλήρη ανάκαμψη μετά την κρίση, ζητούμε την εφαρμογή των ακόλουθων πρόσθετων μέτρων:-    Απλούστευση των κανόνων έκδοσης θεωρήσεων για τις αγορές μακρινών αποστάσεων
 
- Μείωση ή άρση των φόρων ταξιδιωτών (στις αερομεταφορές, τις πόλεις κτλ.)
 
-Στήριξη των προορισμών με αύξηση των προϋπολογισμών τους για λόγους προώθησης, μάρκετινγκ και ανάπτυξης προϊόντων, μόλις είναι έτοιμοι να καλωσορίσουν και πάλι επισκέπτες.To Ευρωπαϊκό Μανιφέστο Τουρισμού είναι μια συμμαχία που αποτελείται από περισσότερους από 50 ευρωπαϊκούς οργανισμούς στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, που καλύπτουν ολόκληρη την αλυσίδα αξίας του τουρισμού. Η συμμαχία προτείνει στην ΕΕ ενέργειες και προτεραιότητες που πρέπει να ακολουθηθούν προς όφελος του τουρισμού.
 
tornosnews.gr