Ο ΟΑΕΔ εισάγει την εξυπηρέτηση κοινού μόνο μέσω προγραμματισμένου ραντεβού

Ο ΟΑΕΔ εισάγει την εξυπηρέτηση κοινού μόνο μέσω προγραμματισμένου ραντεβού

 

Ο ΟΑΕΔ εισάγει από την Δευτέρα 16/3/2020 την εξυπηρέτηση κοινού μόνο μέσω προγραμματισμένου ραντεβού
 
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν το αίτημά τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.oaed.gr/menoumespiti επιλέγοντας το αρμόδιο ΚΠΑ2 και την κατηγορία αιτήματος
 
1)εγγραφή στο μητρώο ανέργων ή/και
2)εγγραφή για τακτική επιδότηση ανεργίας
Στη συνέχεια θα λαμβάνουν e-mail ή τηλεφωνική κλήση από το αρμόδιο ΚΠΑ2 και θα καλούνται συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα στο ΚΠΑ2 για να εξυπηρετηθούν.