Κορονοϊός: Κλείνουν και τα εποχικά τουριστικά καταλύμματα

Κορονοϊός: Κλείνουν και τα εποχικά τουριστικά καταλύμματα

 

Το κλείσιμο και των εποχικών τουριστικών καταλυμάτων μέχρι τα τέλη Απριλίου αποφάσισε η κυβέρνηση. Συγκεκριμένα με ΚΥΑ που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ με θέμα: «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας εποχικών τουριστικών καταλυμάτων από 15.3.2020 έως και 30.4.2020», αποφασίζεται «Η προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας στο σύνολο της Επικράτειας, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, για το χρονικό διάστημα από 15.3.2020 έως και 30.4.2020, των κύριων και μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων εποχικής λειτουργίας.

Ως προς τα ήδη λειτουργούντα κατά τη δημοσίευση της παρούσας τουριστικά καταλύματα του προηγούμενου εδαφίου, η προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας τίθεται σε ισχύ στις 23.3.2020 και διαρκεί έως και 30.4.2020».

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ H ΚΥΑ ΣΤΟ ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

r