Κορονοϊός: Αλλαγές και στις συνεδριάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων την περίοδο των μέτρων

Κορονοϊός: Αλλαγές και στις συνεδριάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων την περίοδο των μέτρων

 

 

Με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ρυθμίζεται η αδιάκοπη συνέχιση της λήψης αποφάσεων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση με την παρ.1 του αρ.10 της ΠΝΠ “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του”.

Η διάταξη αφορά:

- Τα πάσης φύσεως συλλογικά όργανα των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, ήτοι για παράδειγμα Δημοτικό Συμβούλιο, Περιφερειακό Συμβούλιο, Εκτελεστική Επιτροπή, Οικονομική Επιτροπή, Επιτροπή Ποιότητας Ζωής,

- Όλα τα Διοικητικά Συμβούλια όλων των εποπτευόμενων Νομικών Προσώπων των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού.

 

Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού, οι συνεδριάσεις των Δημοτικών και Περιφερειακών Συμβουλίων μπορούν να γίνονται μέσω τηλεδιασκέψεων είτε οι αποφάσεις να λαμβάνονται διά περιφοράς. Στις περιπτώσεις που η συνεδρίαση κρίνεται επιβεβλημένη θα γίνεται κεκλεισμένων των θυρών.