Συναγερμός στο χρηματοπιστωτικό σύστημα της χώρας

Συναγερμός στο χρηματοπιστωτικό σύστημα της χώρας

 

 

 

Επιχειρησιακά σχέδια και ασκήσεις ετοιμότητας που θα θωρακίζουν την αδιάλειπτη λειτουργία των τραπεζών ακόμη και στην ακραία περίπτωση που η χώρα χρειαστεί να μπει σε καραντίνα λόγω κορωνοϊού, έχουν θέσει σε εφαρμογή οι τράπεζες, παράλληλα με τα μέτρα αυτοπροστασίας για το προσωπικό τους.
 
Τραπεζικά στελέχη προσομοιάζουν την προετοιμασία που γίνεται με την αντίστοιχη την περίοδο των capital controls, που χρειάστηκε τα τραπεζικά καταστήματα να μείνουν κλειστά, διατηρώντας παράλληλα όλα τα νευραλγικά τμήματα της τράπεζας –όπως το treasury και το IT– σε πλήρη λειτουργία.
 
Στόχος είναι, ακόμη και στην απευκταία περίπτωση που απαιτηθεί οι τράπεζες να παραμείνουν κλειστές, όλες οι βασικές τραπεζικές εργασίες και η παρακολούθηση της δουλειάς να μπορούν να γίνονται από το σπίτι.
 
Στη βάση των προληπτικών μέτρων που έχουν ήδη ληφθεί από τις εμπορικές τράπεζες, είναι η αναστολή όλων των επαγγελματικών ταξιδιών για τα στελέχη στο εξωτερικό, αλλά και στο εσωτερικό, με εξαίρεση τα απολύτως απαραίτητα.  συνέχεια στην πηγή