Επεκτείνεται το πρόγραμμα εκμίσθωσης κατοικιών για τους δημόσιους υπαλλήλους από το Δήμο Μυκόνου.

Επεκτείνεται το πρόγραμμα εκμίσθωσης κατοικιών για τους δημόσιους υπαλλήλους από το Δήμο Μυκόνου.

 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Μυκόνου με συντριπτική πλειοψηφία 19 από τους 21 παρόντες ( και εξαίρεση τους κκ Βερώνη και Απόστολου που το καταψήφισαν) υπερψήφισε την πρόταση του Δημάρχου κ Κουκά να εκμισθωθούν επιπλέον καταλύματα για τη φιλοξενία μέχρι και 125 δημοσίων υπαλλήλων με πόρους του Δήμου. 
 
Υπενθυμίζεται ότι αυτή η δυνατότητα θεσμοθετήθηκε από το 2017 μετά τη σχετική πρωτοβουλία του Δήμου Μυκόνου και ότι ήδη την προηγούμενη χρόνια εκμισθώθηκε ο πρώτος δημοτικός κοιτώνας που φιλοξενεί μέχρι και σήμερα δημόσιους υπαλλήλους του νησιού. 
 
Το συγκεκριμένο μέτρο λειτουργεί ως ουσιαστικό κίνητρο για στελέχη σωμάτων ασφαλείας, ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και εκπαιδευτικούς ώστε να έρθουν και να υπηρετήσουν στο νησί μας και να μειωθεί το πρόβλημα της υποστελέχωσης των δημοσίων υπηρεσιών.
 
Η σχετική εισήγηση.
 
«Κύριε Πρόεδρε, 
 
σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 32 του Ν. 4483/2017, όπως τροπ. και ισχύει, ορίζεται ότι: « [...] οι νησιωτικοί δήμοι με πληθυσμό μικρότερο των 18.000 κατοίκων, καθώς και τα Ν.Π.Δ.Δ. των δήμων αυτών, μπορούν να παρέχουν δωρεάν σίτιση και κατάλληλο κατάλυμα διαμονής στους ιατρούς και νοσηλευτές του Κέντρου Υγείας και των δημόσιων νοσοκομείων, το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, του Ε.Κ.Α.Β. και τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς [...]». 
 
Στα πλαίσια αυτά και με δεδομένη τη διαπιστωμένη αδυναμία στέγασης των υπηρετούντων δικαιούχων στο νησί μας, με την παράλληλη εξοικονόμηση των ανάλογων πόρων στον προϋπολογισμό του έτους 2020 του Δήμου Μυκόνου, και προκειμένου να διευκολυνθεί η παροχή των απαραίτητων υπηρεσιών, όπως των ιατρικών, εκπαιδευτικών αλλά και της ασφάλειας και να δοθούν κίνητρα για την διαμονή στο νησί μας εισηγούμαι προς το Δημοτικό Συμβούλιο να ψηφίσει την αναγκαιότητα εκμίσθωσης κτισμάτων εκ μέρους του Δήμου Μυκόνου προκειμένου να παραχωρηθούν, κατόπιν των προϋποθέσεων που θέτει ο νόμος (παρ. 3 του άρθρου 32 του Ν. 4483/2017), στους δικαιούχους για τη διαμονή τους. 
Γ 
Προς τούτο εισηγούμαι, ότι πρέπει να μισθωθούν καταλύματα στα όρια του Δήμου Μυκόνου, που να εξυπηρετούν τη διαμονή τουλάχιστον δεκαπέντε (15) έως είκοσι πέντε (25) δικαιούχων έκαστο, και συνολικά έως εκατόν εικοσιπέντε (125) δικαιούχων, να υφίστανται νόμιμα κατόπιν οικοδομικής άδειας ή τακτοποίησης δυνάμει του Ν. 4178/2013 ή του Ν. 4495/2017, δίχως να χρήζουν ολικής ανακατασκευής, να διατηρούν σύνδεση με το δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος και το δίκτυο ύδρευσης του Δήμου Μυκόνου. 
Κατόπιν των ανωτέρω, καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο, όπως εγκρίνει την ως άνω αναγκαιότητα. 
 
Ο Δήμαρχος Μυκόνου 
ο Κωνσταντίνος Κουκάς »