Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο του υπουργείου Τουρισμού

Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο του υπουργείου Τουρισμού

 

 

Περιλαμβάνει ρύθμιση για τις πισίνες, αλλαγή θεσμικού πλαισίου για την ανάπτυξη του καταδυτικού τουρισμού και ρυθμίσεις αναπτυξιακού χαρακτήρα

Σε δημόσια διαβούλευση, μέχρι τις 9 Μαρτίου τέθηκε το σχέδιο Νόμου του υπουργείου Τουρισμού με τίτλο «Ανάπτυξη καταδυτικού τουρισμού, ρυθμίσεις αναπτυξιακού χαρακτήρα, ρυθμίσεις για κολυμβητικές δεξαμενές εντός τουριστικών καταλυμάτων, σήμα πιστοποίησης glamping και λοιπές διατάξεις».
 
Με το πρώτο μέρος του σχεδίου νόμου επιδιώκεται η βελτίωση του υπάρχοντος θεσμικού πλαισίου και η εισαγωγή νέων ρυθμίσεων με στόχο την ανάπτυξη του καταδυτικού τουρισμού στη χώρα μας και την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των υποθαλάσσιων περιοχών μας μέσα από την ανάδειξη και προβολή νέων τουριστικών προϊόντων.
 
Ο καταδυτικός τουρισμός, ως βασικός πυλώνας της τουριστικής βιομηχανίας διεθνώς και κλάδος με πολλαπλά οφέλη για την οικονομία μιας χώρας, μπορεί να συμβάλει στην ενίσχυση των νησιωτικών και παράκτιων περιοχών, στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και στη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης. Οι καταδύσεις αναψυχής είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς τα τελευταία χρόνια και απευθύνονται σε τουρίστες που ταξιδεύουν ειδικά για να καταδυθούν αναζητώντας κάθε φορά ελκυστικούς καταδυτικούς προορισμούς είτε ως μέρος των διακοπών τους είτε ως ξεχωριστή εμπειρία.
 
Ως εκ τούτου, πολλές χώρες "διεκδικούν" μερίδιο σε αυτήν την αγορά τουριστών που δεν είναι συγκυριακοί και τυχαίοι,

 

καταβάλλοντας κάθε προσπάθεια ανάδειξης και αξιοποίησης του φυσικού τους περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο της ανάπτυξης του καταδυτικού τουρισμού στη Χώρα μας κρίνονται αναγκαίες ορισμένες τροποποιήσεις στο υπάρχον θεσμικό πλαίσιο, που ρυθμίζει τις καταδύσεις αναψυχής στην Ελλάδα, σύμφωνα με το ν. 3409/2005 (Α΄ 273).  συνέχεια στην πηγή