Τι αλλάζει με το νομοσχέδιο Βρούτση από φέτος σε εισφορές, συντάξεις, ταμεία

Τι αλλάζει με το νομοσχέδιο Βρούτση από φέτος σε εισφορές, συντάξεις, ταμεία

 

 

Σε ό,τι αφορά στη σχέση των ασφαλισμένων με τα ταμεία δύο είναι οι σημαντικότερες δέσμες αλλαγών. Αφενός ενοποιείται ο φορέας των κύριων συντάξεων (ΕΦΚΑ) με τον φορέα των επικουρικών συντάξεων (ΕΤΕΑΠ) υπό τον Ηλεκτρονικό –Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ). Παράλληλα, όλες οι συναλλαγές ασφαλισμένων και εργοδοτών με τον e-ΕΦΚΑ θα γίνονται ηλεκτρονικά.
 
Στο μέτωπο των εισφορών, ξεχωρίζει το νέο σύστημα ελεύθερης επιλογής κρατήσεων για τους επαγγελματίες και τους αγρότες, αλλά και η προαιρετική ένταξη στο επικουρικό και εφάπαξ όλων  επαγγελματιών αλλά και των αγροτών, οι οποίοι έως τώρα αποκλείονται. Επίσης, στο ίδιο πεδίο εξαιρετικής σημασίας είναι η μείωση 0,9% στις εισφορές των μισθωτών.
 
Όσον αφορά τις συντάξεις, κρίσιμη είναι η αύξηση των ποσοστών αναπλήρωσης για όσους έχουν πάνω από 30 έτη ασφάλισης και η επαναφορά των επικουρικών συντάξεων στο επίπεδο που ήταν το Μάιο του 2016. Κρίσιμο είναι επίσης πως πλέον το κράτος εγγυάται όλες τις συντάξεις, όχι μόνο τις κύριες αλλά και τις επικουρικές.
 
Πιο αναλυτικά οι αλλαγές έχουν ως εξής :
 
1. Αλλαγές στη σχέση Ταμείων –ασφαλισμένων και εργοδοτών
 
· Ο ΕΦΚΑ μετονομάζεται σε e-EΦΚΑ και εντάσσεται σ΄αυτό το ΕΤΕΑΕΠ
 
Μετονομάζεται από 1-3-2020 το ΝΠΔΔ με την επωνυμία "Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)", σε "Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης", αποκαλούμενο στο εξής "e-Ε.Φ.Κ.Α.". Από την ίδια ημερομηνία εντάσσεται στον e-Ε.Φ.Κ.Α., το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.). Η εν γένει περιουσία του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. μεταβιβάζεται στον e-Ε.Φ.Κ.Α.
 
· Ηλεκτρονικά η εγγραφή ασφαλισμένων, η απογραφή έργων, οι βεβαιώσεις ,  πιστοποιητικά, ΑΠΔ.
 
Υποβάλλεται εφεξής με ηλεκτρονικό τρόπο η εγγραφή άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένου στο μητρώο ασφαλισμένων του e-Ε.Φ.Κ.Α. και η απογραφή των ιδιωτικών οικοδομικών έργων, κ.λπ. Λαμβάνεται αυτόματα σε ηλεκτρονική μορφή μέσω απευθείας διασύνδεσης με τα πληροφοριακά συστήματα των φορέων στους οποίους υποβάλλονται, το σύνολο των βεβαιώσεων και πιστοποιητικών που χορηγεί ο e-Ε.Φ.Κ.Α., για τις συναλλαγές των πολιτών με άλλες υπηρεσίες και οργανισμούς. Υποχρεούνται, από 1η Ιουλίου 2020, να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ) όλοι οι υπόχρεοι εργοδότες.
συνέχεια στην πηγή