Δήμος Μυκόνου: Ανακοίνωση προς επιχειρηματίες για άδεια χρήσης κοινοχρήστων χώρων

Δήμος Μυκόνου: Ανακοίνωση προς επιχειρηματίες για άδεια χρήσης κοινοχρήστων χώρων

Ο Δήμος Μυκόνου ενημερώνει τους επιχειρηματίες που προτίθενται να κάνουν χρήση κοινοχρήστου χώρου για το έτος 2020 να προσέλθουν στο Γραφείο Εσόδων του Δήμου μας προκειμένου να καταθέσουν αίτηση για την χορήγηση άδειας χρήσης κοινοχρήστου χώρου, ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ.
 
Σε αντίθετη περίπτωση, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση που υπογράφει η αντιδήμαρχος Κωνσταντινιά Σαμψούνη, «σας καθιστούμε σαφές ότι ο Δήμος θα προβεί σε ελέγχους, εκτελώντας το δικαίωμα του να εφαρμόσει το άρθρο 55 του Ν.4483/2017 περί «Αυθαίρετης κατάληψης και προσωρινής αφαίρεσης άδειας χρήσης κοινοχρήστου χώρου». 
 
Τέλος, σας επισημαίνουμε ότι η διαδικασία για την χορήγηση άδειας χρήσης κοινοχρήστου χώρου θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Β.Δ. 24-9/20-10-1958, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν.1080/1980 και τροποποιήθηκε ή συμπληρώθηκε με μεταγενέστερες διατάξεις και το άρθρο 2 της Απόφασης Υπ. Περιβ. Ενέργ. & Κλ.Αλλ. 52907/28.12.2009 τεύχος Β).
Καλούνται λοιπόν όσοι ενδιαφέρονται να κάνουν χρήση κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2020 να υποβάλλουν στο Δήμο σχετική αίτηση αναφέροντας το είδος της χρήσης επισυνάπτοντας τα κάτωθι δικαιολογητικά:
 
Α. Για έκδοση νέας άδειας:
1.Άδεια Λειτουργίας Καταστήματος
2.Ταμειακή Απόδειξη με το ΑΦΜ της Επιχείρησης
3.Δημοτική Ενημερότητα
4.Τοπογραφική αποτύπωση όπου θα απεικονίζεται η θέση της επιχείρησης, τα παρακείμενα κτίρια, οι είσοδοι, τα παράθυρα, το πλάτος της πρόσοψης του ακινήτου, το πλάτος του πεζοδρομίου, το πλάτος της οδού και οι διαστάσεις του αιτούμενου χώρου κατάληψης.
 
Β. Για ανανέωση άδειας:
1.Φωτοτυπία της τελευταίας άδειας κοινόχρηστου χώρου
2.Ταμειακή απόδειξη με το ΑΦΜ της Επιχείρησης
3.Δημοτική Ενημερότητα
Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι μέχρι 30/4/2020
Για την χρήση των κοινοχρήστων χώρων ισχύουν οι υπ’ αρθιμ.81/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Για οποιαδήποτε πληροφορία – διευκρίνιση είμαστε στην διάθεσή σας, καταλήγει η ανακοίνωση της Αντιδημάρχου.