Ανακοίνωση Δήμου Μυκόνου για άδεια κοινοχρήστων χώρων

Ανακοίνωση Δήμου Μυκόνου για άδεια κοινοχρήστων χώρων

 

Ο Δήμος Μυκόνου ενημερώνει τους επιχειρηματίες που προτίθενται να κάνουν χρήση κοινοχρήστου χώρου για το έτος 2020, να προσέλθουν στο Γραφείο Εσόδων του Δήμου μας προκειμένου να καταθέσουν αίτηση για την χορήγηση άδειας χρήσης κοινοχρήστου χώρου, ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ. 
 
Σε αντίθετη περίπτωση, σας καταστούμε σαφές ότι ο Δήμος θα προβεί σε ελέγχους, εκτελώντας το δικαίωμα του να εφαρμόσει το άρθρο 55 του Ν.4483/2017 περί «Αυθαίρετης κατάληψης και προσωρινής αφαίρεσης άδειας χρήσης κοινοχρήστου χώρου». 
 
Τέλος, σας επισημαίνουμε ότι η διαδικασία για την χορήγηση άδειας χρήσης κοινοχρήστου χώρου θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Β.Δ. 24-9/20-10-1958, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν.1080/1980 και τροποποιήθηκε ή συμπληρώθηκε με μεταγενέστερες διατάξεις και το άρθρο 2 της 
σης Υπ. Περιβ. Ενεργ. & Κλ. Αλλ. 52907/28.12.2009 (ΦΕΚ 2621/31.12.2009 τεύχος Β). Καλούνται λοιπόν όσοι ενδιαφέρονται να κάνουν χρήση κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2020 να υποβάλλουν στο Δήμο σχετική αίτηση αναφέροντας το είδος της χρήσης επισυνάπτοντας τα κάτωθι δικαιολογητικά: 
 
Α. Για έκδοση νέας άδειας: 
1. Άδεια λειτουργίας του καταστήματος. 2. Ταμειακή απόδειξη με το ΑΦΜ της επιχείρησης. 3. Δημοτική ενημερότητα 4. Τοπογραφική αποτύπωση όπου θα απεικονίζεται η θέση της επιχείρησης, τα παρακείμενα κτίρια, 
οι είσοδοι, τα παράθυρα, το πλάτος της πρόσοψης του ακινήτου, το πλάτος του πεζοδρομίου, το 
πλάτος της οδού και οι διαστάσεις του αιτούμενοι χώρου κατάληψης. Β. Για ανανέωση άδειας: 
1. Φωτοτυπία της τελευταίας άδειας κοινόχρηστου χώρου. 2. Ταμειακή απόδειξη με το ΑΦΜ της επιχείρησης. 3. Δημοτική ενημερότητα 
Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι μέχρι 30/04/2020. 
Για την χρήση των κοινοχρήστων χώρων ισχύουν οι υπ' αριθμ. 81/2015 αποφάση του Δημοτικού Συμβουλίου. 
Για οποιαδήποτε πληροφορία - διευκρίνιση είμαστε στη διάθεσή σας. 
Η Αντιδήμαρχος Μυκόνου 
 
Κωνσταντινιά Σαμψούνη