Οι προοπτικές της αμυντικής ισχύος

Οι προοπτικές της αμυντικής ισχύος

 

 

Η Ελλάδα σήμερα βρίσκεται σε μια γεωγραφική ζώνη όπου επικρατεί ζωηρό ενεργειακό ενδιαφέρον. Όμως η ζώνη αυτή αποτελεί συχνά χώρος εντάσεων που έχουν προκληθεί από διάφορους παράγοντες.
 
Μια χαρακτηριστική ερμηνεία των παραγόντων αυτών θα μπορούσαμε να πούμε πώς βρίσκεται στο βιβλίο του διεθνολόγου Κωνσταντίνου Μπαλωμένου με τίτλο «Διεθνής Τρομοκρατία και Στρατηγική Επικοινωνία – Διαχείριση Τρομοκρατικών Κρίσεων» (Εκδόσεις Ποιότητα), ο οποίος σήμερα είναι ο επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης Πολιτικής Εθνικής Άμυνας και Διεθνών Σχέσεων. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά: 
 
″Ο μη σεβασμός των εθνικών και κυριαρχικών δικαιωμάτων των κρατών και η συνεχής αλλαγή συνόρων μέσω της καταστροφής περιφερειακών κρατών, έχει δημιουργήσει μεγαλύτερη αστάθεια στο διεθνές σύστημα και περισσότερους κινδύνους για την διεθνή ασφάλεια.”
 
Στη συγκεκριμένη πρόταση περικλείει μια εικόνα, η οποία έχει διαμορφωθεί από τρίτες ισχυρότερες οντότητες, με γνώμονα εθνικό ή άλλο συμφέρον. 
συνέχεια στην πηγή