Μεγάλες ανισότητες στις υπηρεσίες υγείας

Μεγάλες ανισότητες στις υπηρεσίες υγείας

 

 

 

Ενας στους τέσσερις 15χρονους ήταν υπέρβαρος ή παχύσαρκος την περίοδο 2013-2014. Τα υψηλά ποσοστά παχυσαρκίας οφείλονται σημαντικά στην κακή διατροφή και στη χαμηλή σωματική δραστηριότητα.

Τις σοβαρές αδυναμίες του συστήματος υγείας στην Ελλάδα κατέδειξαν τα ευρήματα της έκθεσης «Η κατάσταση της υγείας στην Ε.Ε. Ελλάδα: προφίλ υγείας 2019», που παρουσίασαν εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για τα συστήματα και τις πολιτικές υγείας, σε ημερίδα που διοργάνωσε το ινστιτούτο Prolepsis στο κεντρικό κτίριο του Πανεπιστημίου Αθηνών.
 
Μεταξύ άλλων, η έκθεση αποκαλύπτει ότι, αν και στην Ελλάδα το προσδόκιμο ζωής είναι λίγο υψηλότερο (81,4 έτη) από τον μέσο όρο της Ε.Ε. (80,9), παρατηρούνται μεγάλες ανισότητες στην υγεία, ανάλογα με το φύλο και την κοινωνική θέση. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι άνδρες με χαμηλότερο μορφωτικό επίπεδο αναμένεται να ζήσουν έξι χρόνια λιγότερο σε σύγκριση με άτομα με τριτοβάθμια εκπαίδευση (η αντίστοιχη διαφορά για τις γυναίκες είναι περίπου δυόμισι χρόνια). Αυτό σχετίζεται άμεσα με το γεγονός ότι συγκεκριμένοι παράγοντες κινδύνου (π.χ. κάπνισμα, παχυσαρκία) είναι σημαντικά συχνότεροι σε άτομα χαμηλότερου μορφωτικού επιπέδου και εισοδήματος.
 
Σημαντικό πρόβλημα αποτελεί επίσης η μειωμένη προσβασιμότητα στην περίθαλψη, καθώς ένα στα δέκα νοικοκυριά δεν έχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας. Η δυσχερής οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών επιβαρύνεται επιπλέον από τις ιδιωτικές πληρωμές. Το ποσοστό των άμεσων ιδιωτικών πληρωμών (35% των δαπανών υγείας) είναι διπλάσιο από τον μέσο όρο της Ε.Ε.
συνέχεια στην πηγή