Συμμετοχή της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ στο INFODAY ERASMUS+ SPORT 2020.

Συμμετοχή της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ στο INFODAY ERASMUS+ SPORT 2020.

 

 

Η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ συμμετείχε για δεύτερη συνεχή χρονιά, με εκπρόσωπο τον Αντιπρόεδρο Πάππα Δημήτρη, στην ενημερωτική Ημερίδα INFODAY ERASMUS+ SPORT στις Βρυξέλλες την 30η Ιανουαρίου 2020. 
 
Κατά η διάρκειά της αναλύθηκαν από αρμόδια στελέχη της ευρωπαϊκής επιτροπής τα ακόλουθα θέματα:
 
Οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.)  για τον αθλητισμό.
 
Τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία για τις αθλητικές δράσεις και δραστηριότητες στην Ε.Ε.
Προτάσεις της Ευρωπαϊκής επιτροπής προς τα εθνικά κοινοβούλια για την προγραμματική περίοδο 2021-2027.
Κατά τη διάρκεια της ημερίδας, ο Αντιπρόεδρος της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ είχε σειρά επαφών με υποψήφιους εταίρους για την δημιουργία νέων συνεργατικών σχημάτων και την υποβολή νέων προγραμμάτων στην πρόσκληση χρηματοδότησης αθλητικών δράσεων 2020.