Όμιλος Δουζόγλου: Δικαστική δικαίωση για το ξενοδοχείο ΛΗΤΩ στη Μύκονο

Όμιλος Δουζόγλου: Δικαστική δικαίωση για το ξενοδοχείο ΛΗΤΩ στη Μύκονο

 

 

 

Η ΛΗΤΩ ΕΠΕ διατάσσεται να εκκενώσει το ξενοδοχείο ΛΗΤΩ στη Μύκονο καθώς δεν πραγματοποίησε τις συμβατικές της υποχρεώσεις και ζημίωσε το Ελληνικό Δημόσιο και τον αγοραστή του ακινήτου», ανακοίνωσε ο Όμίλου Δουζόγλου
 
Δεκτό έγινε, με απόφαση του δικαστηρίου, το αίτημα της Αστέρας 2020, συμφερόντων του ομίλου Δουζόγλου, για εκκένωση του ξενοδοχείου ΛΗΤΩ στη Μύκονο από τη μέχρι πρότινος εκμισθώτρια.
 
Ειδικότερα, η ΛΗΤΩ ΕΠΕ «διατάσσεται να εκκενώσει το ξενοδοχείο ΛΗΤΩ στη Μύκονο καθώς δεν πραγματοποίησε τις συμβατικές της υποχρεώσεις και ζημίωσε το Ελληνικό Δημόσιο και τον αγοραστή του ακινήτου», όπως επισημαίνει σε σχετική ανακοίνωσή της η εταιρεία του ομίλου Δουζόγλου. «Παραβιάζοντας κατάφωρα το νόμο και το δημόσιο συμφέρον η εταιρεία ΛΗΤΩ Ε.ΠΕ, μισθώτρια του ξενοδοχείου ΛΗΤΩ στη Μύκονο, δυσχεραίνει την επενδυτική ανάπτυξη και τα όσα ορίζονται από τη σύμβασή της».
 
Μετά από παρέλευση 17 μηνών (καθώς οι αποφάσεις για μισθωτικές διαφορές εκδίδονται σε σύντομο σχετικά χρονικό διάστημα) στις 22/01/2020 εκδόθηκε η απόφαση του δικαστηρίου η οποία έκανε δεκτό το αίτημα της ΑΣΤΕΡΑΣ 2020 διατάσσοντας την απόδοση του μίσθιου.
 
Το Μάιο του 2016 η εταιρεία ΑΣΤΕΡΑΣ 2020 πλειοδότησε, προσφέροντας €16,9 εκατομμύρια, σε πλειοδοτικό διαγωνισμό κατά την αποκρατικοποίηση από το ΤΑΙΠΕΔ του ξενοδοχείου ΛΗΤΩ στην πόλη της Μυκόνου. Το ακίνητο μεταβιβάστηκε το Μάιο του 2017.
 
Το ακίνητο ήταν μισθωμένο από το 1996 στην εταιρεία «Τουριστικές Επιχειρήσεις ΛΗΤΩ Ε.Π.Ε.». Το 2008, χωρίς διαγωνισμό, η σύμβαση παρατάθηκε για 20 επιπλέον έτη με ετήσιο μίσθωμα €200,000 για τα πρώτα δέκα έτη και 250.000 ευρώ για τα επόμενα δέκα. Στη σύμβαση μίσθωσης η ΛΗΤΩ Ε.ΠΕ. ανέλαβε την υποχρέωση να πραγματοποιήσει επενδύσεις ύψους 3 εκατ. ευρώ εντός 5 ετών από την υπογραφή της. «Οι επενδύσεις αυτές δεν πραγματοποιήθηκαν παρά το γεγονός ότι η υποχρέωση αυτή ήταν ουσιώδης και η μη πραγματοποίησή τους συμβατικός λόγος καταγγελίας της σύμβασης», αναφέρει η Αστέρας.
 
«Παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις από την ΕΤΑΔ για την προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων όσον αφορά στην πραγματοποίηση της επένδυσης, η μισθώτρια δεν συνεργάστηκε ζητώντας παρατάσεις των σχετικών προθεσμιών. Τελικά, το Φεβρουάριο του 2017, πριν από τη μεταβίβαση του ακινήτου η ΛΗΤΩ Ε.Π.Ε. προσκόμισε δικαιολογητικά δαπανών ύψους 43.306,45 ευρώ. Οι ισολογισμοί της μισθώτριας εταιρείας κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα (2009-2014) δεν απεικονίζουν την πραγματοποίηση σημαντικών επενδύσεων.
 
«Μετά την αγορά του ακινήτου, η ΑΣΤΕΡΑΣ 2020 ζήτησε από τη μισθώτρια την πραγματοποίηση πραγματογνωμοσύνης για την πιστοποίηση της επένδυσης. Η μισθώτρια αρνήθηκε να συνεργασθεί ισχυριζόμενη ότι η παρακράτηση της κυριότητας μέχρι την πλήρη εξόφληση του τιμήματος (ο διαγωνισμός προέβλεπε τη δυνατότητα τμηματικής καταβολής) δεν νομιμοποιούσε οποιαδήποτε συνεννόηση με τη νέα ιδιοκτήτρια ΑΣΤΕΡΑΣ 2020, παρά την εκπεφρασμένη αντίθετη θέση του ΤΑΙΠΕΔ και της ΕΤΑΔ».
 
Τον Απρίλιο του 2018, η ΑΣΤΕΡΑΣ 2020 κατέθεσε αγωγή εξώσεως της μισθώτριας από το ακίνητο. Μετά από μία αναβολή, η αγωγή συζητήθηκε από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών (τμήμα μισθωτικών διαφορών) στις 27/9/2018. Στη σχετική δίκη άσκησαν παρέμβαση υπέρ της ΑΣΤΕΡΑΣ 2020 το ΤΑΙΠΕΔ και η ΕΤΑΔ.
 
Όπως υποστηρίζει ο όμιλος Δουζόγλου, η μισθώτρια ΛΗΤΩ Ε.Π.Ε. ζημίωσε σημαντικά το δημόσιο κατά το διάστημα που ήταν ιδιοκτήτης της ακινήτου και την ΑΣΤΕΡΑΣ 2020 από την μεταβίβαση του ακινήτου. «Επιπροσθέτως, η μη απόδοση του μίσθιου για το διάστημα των τριών τελευταίων ετών καθυστέρησε την υλοποίηση ολοκληρωμένου προγράμματος επενδύσεων στο ακίνητο και σε άλλα συνδεδεμένα ακίνητα που έχουν αποκτηθεί από τον όμιλο στον οποίο ανήκει η εταιρεία ΑΣΤΕΡΑΣ 2020. Το συνολικό ύψος των επενδύσεων αυτών ανέρχεται σε 100 εκατ. ευρώ και οδηγεί στην δημιουργία 400 νέων θέσεων εργασίας. Η εταιρεία ΑΣΤΕΡΑΣ 2020 και ο Όμιλος στον οποίο ανήκει απαιτεί την άμεση εφαρμογή της δικαστικής απόφασης», καταλήγει η ανακοίνωση.
 
newmoney.gr