Αιτήσεις παραχώρησης ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου, εντός Χερσαίας Ζώνης Λιμένων Μυκόνου

Αιτήσεις παραχώρησης ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου, εντός Χερσαίας Ζώνης Λιμένων Μυκόνου

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μυκόνου ενημερώνει πως οι  αιτήσεις για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου, εντός Χερσαίας Ζώνης Λιμένων Μυκόνου, υποβάλλονται με μέριμνα τον χρηστών, πριν την κατάληψη του χώρου και παραθέτουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
 
Η σχετική ανακοίνωση.
 
Σας ενημερώνουμε ότι αιτήσεις για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου, εντός Χερσαίας Ζώνης Λιμένων Μυκόνου, υποβάλλονται με μέριμνα τον χρηστών, πριν την κατάληψη του χώρου και σας παραθέτουμε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με τον Ν.2971/2001, για διευκόλυνσή σας, στην διαδρομή: αρχική σελίδα Δ.Λ.Τ.Μ.: www.mykonosports.gr →εγκαταστάσεις → παραχωρήσεις ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου.
 
Σε όσους καταστηματάρχες έχει ήδη εξεταστεί η αίτηση τους από το Δ.Σ και βρίσκεται σε ισχύ για το 2020, οφείλουν αφού εξοφλήσουν το αντίτιμο πριν την κατάληψη του χώρου, να παραλάβουν την άδεια χρήσης, από τα γραφεία του Δ.Λ.Τ.Μ.
 
Αιτήσεις για απλή χρήση ιδιαίτερου δικαιώματος χώρου με υφιστάμενες αυθαίρετες κατασκευές, ή με οφειλές παρελθόντων ετών ή ελλιπή δικαιολογητικά δεν εξετάζονται από το Δ.Σ.
 
Με εκτίμηση,
 
Από το Δ.Λ.Τ.Μ.