Την Τετάρτη το πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο για το νέο έτος

Την Τετάρτη το πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο για το νέο έτος

 

 

Tην Τετάρτη 29 του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2020 και ώρα 13:30΄ θα πραγματοποιηθεί το πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο για το νέο έτος για τα παρακάτω θεμάτα:
  
Περί έγκρισης του 2ου ΑΠΕ για το έργο «Συντηρήσεις και αποκαταστάσεις δρόμων του Δήμου Μυκόνου».
Περί συγκρότησης επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών για το έτος 2020.
Περί ορισμού μελών Επιτροπής Δημοπρασιών μίσθωσης- εκμίσθωσης ακινήτων και αξιολόγησης προσφορών για το έτος 2020 σύμφωνα με το ΠΔ 270/81.
Περί ορισμού μελών και Προέδρου Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων σύμφωνα με το άρθρο 7 του ΠΔ 270/81 για το έτος 2020.
Περί συγκρότησης Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων του Δήμου Μυκόνου.
Περί ορισμού μελών Επιτροπής παραλαβής προϊόντων και υπηρεσιών για το πρόγραμμα «Επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής από το ταμείο βοήθειας για τους άπορους» για τη νήσο Μύκονο, καθώς και των συνοδευτικών μέτρων του ανωτέρω προγράμματος.
Περί εκλογής δύο δημοτικών συμβούλων και αναπληρωτών αυτών, από τις παρατάξεις της μειοψηφίας για την συμμετοχή τους στην Εκτελεστική Επιτροπή, όταν συνεδριάζει ως συλλογικό πειθαρχικό όργανο του Ν.3584/2007 (άρθρο 45 του Ν. 3979/2011).
Περί ορισμού ενός εκπροσώπου του Δ. Μυκόνου με τον νόμιμο αναπληρωτή του, για την συγκρότηση Συμβουλευτικών Επιτροπών Πεζοπορικών- Ορειβατικών Δραστηριοτήτων του αρ.15 της υπ’ αριθ.1513144/165/30-01-2017 απόφασης του ΥΠΕΝ.
Περί καθορισμού ύψους δημοτικών τελών οικονομικού έτους 2020 μετά τις υπ’ αριθ. 129/2019 και 01/2020 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυκόνου.
Περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 4/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΜ σχετικά με τη διόρθωση του σχεδίου του ΟΕΥ του Ν.Π.Ι.Δ. σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.
Περί έγκρισης διεξαγωγής της αθλητικής διοργάνωσης ετήσιου αγώνα δρόμου με τίτλο «5η Ευριπίδεια Διαδρομή».
Περί της επαναλειτουργίας του πρότυπου ενημερωτικού κέντρου για την ασφάλεια και τα σπορ στη θάλασσα στην παραλία Καλό Λιβάδι Μυκόνου για την καλοκαιρινή περίοδο 2020 και 2021.
Περί συμμετοχής του Δήμου Μυκόνου ως συνδιοργανωτής στη νέα περίοδο εκστρατείας ECOMOBILITY 2019-2020.  
Περί έγκρισης τοποθέτησης εκδοτηρίου εισιτηρίων στον Άγιο Ιωάννη Μυκόνου κατόπιν αιτήσεως.
Περί χορήγησης παράτασης εκταφής κατόπιν αιτημάτων.
Περί έγκρισης εργασιών του ΟΤΕ για σύνδεση με το ξενοδοχείο THEOXENIA.
Εξέταση διαφόρων θεμάτων, αιτήσεων κλπ.