Πόσες ημέρες άδεια δικαιούσαι;

Πόσες ημέρες άδεια δικαιούσαι;

 

Ένα ζήτημα που απασχολεί τους μισθωτούς και συχνά αποτελεί αιτία τριβών με τους εργοδότες τους είναι το ζήτημα των αδειών. Πόσες μέρες άδεια δικαιούται ο εργαζόμενος , πότε μπορεί να την πάρει και αν ο εργοδότης μπορεί να την αρνηθεί.
 
Ο χρόνος χορηγήσεως των αδειών καθορίζεται κατόπιν συμφωνίας μεταξύ μισθωτών και εργοδότη. Οι μισοί τουλάχιστον από τους μισθωτούς πρέπει να πάρουν άδεια μέσα στο χρονικό διάστημα από 1 Μαΐου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Ο εργοδότης υποχρεούται να χορηγήσει την άδεια εντός δύο μηνών από το χρονικό σημείο κατά το οποίο διατυπώθηκε το σχετικό αίτημα. Επίσης υποχρεούται να χορηγήσει την άδεια οπωσδήποτε πριν τη λήξη του ημερολογιακού έτους, έστω και αν δεν του την ζήτησε ο μισθωτός .
 
Πόσες ημέρες άδεια δικαιούται κάθε μισθωτός ανά έτος ;
 
Οι εργαζόμενοι που απασχολούνται για πρώτο χρόνο σε μια επιχείρηση δικαιούνται αναλογία ημερών αδείας σύμφωνα με τους μήνες απασχόλησης , η οποία υπολογίζεται με βάση τις 20 ημέρες για όσους απασχολούνται με πενθήμερο και 24 ημέρες για όσους απασχολούνται με εξαήμερο.
 
Τον δεύτερο χρόνο εργασίας δικαιούνται 21 ημέρες άδεια όσοι απασχολούνται με πενθήμερο και 25 ημέρες άδειας όσοι απασχολούνται με εξαήμερο. Από τον τρίτο χρόνο έως και τον ένατο χρόνο δικαιούνται 22 ημέρες όσοι απασχολούνται με πενθήμερο και 26 ημέρες όσοι απασχολούνται με εξαήμερο.
συνέχεια στην πηγή