Αλλάζουν όλα για τα χρέη των ιδιωτών

Αλλάζουν όλα για τα χρέη των ιδιωτών

 

 

Tο νέο πτωχευτικό πλαίσιο για τους ιδιώτες και τις επιχειρήσεις που ετοιμάζει η κυβέρνηση και θα τεθεί σε εφαρμογή τον Μάιο ή το αργότερο τον Ιούνιο του 2020, είναι ιδιαίτερα αυστηρό, έχει μόνιμο χαρακτήρα ως προς τη ρύθμιση, η οποία θα πραγματοποιείται εξωδικαστικά, και καταργεί την προστασία οποιασδήποτε μορφής ακίνητης περιουσίας.