Επιμελητήριο, νέα εγκύκλιος για τεχνικούς ασφαλείας

Επιμελητήριο, νέα εγκύκλιος για τεχνικούς ασφαλείας

 

 

Επιμόρφωση «Τεχνικού Ασφαλείας»:
νέα εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας.

Το Επιμελητήριο Κυκλάδων ενημερώνει τα μέλη του πως έπειτα από συστηματικές προσπάθειες και παρεμβάσεις εκδόθηκε από το Υπουργείο Εργασίας νέα εγκύκλιος με αρ. πρωτ. 61591/2677/31.12.2019, η οποία αφορά την επιμόρφωση σε θέματα «Τεχνικού Ασφαλείας» επιχειρήσεων Β’ και Γ’ κατηγορία.

Η εγκύκλιος αυτή είναι το αποτέλεσμα μιας σειράς ενεργειών του Επιμελητηρίου Κυκλάδων να ενημερώσει το υπουργείο και τα στελέχη του υπουργείου για τις βασικότερες δυσκολίες και τα σημαντικότερα ζητήματα που αποτελούσαν τροχοπέδη για την έγκαιρη και αποτελεσματική επιμόρφωση των ενδιαφερομένων και να δοθούν οι απαραίτητες λύσεις.

Έτσι με βάση τις διατάξεις της νέας εγκυκλίου δίνεται πλέον στο Επιμελητήριο Κυκλάδων η δυνατότητα να ξεκινήσει την υποβολή εκπαιδευτικών προγραμμάτων ώστε να ανταπεξέλθει στις 1700 αιτήσεις επιμόρφωσης που εκκρεμούν έως τώρα. Με την έκδοση της εγκυκλίου το Επιμελητήριο Κυκλάδων υπέβαλε ήδη τα πρώτα τμήματα προς έγκριση και θα συνεχίσει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την κάλυψη των αναγκών και την καλύτερη εξυπηρέτηση των μελών του ώστε να εξασφαλιστεί και να ολοκληρωθεί εγκαίρως η επιμόρφωση των εργοδοτών που απασχολούν ή πρόκειται να απασχολήσουν προσωπικό στην επιχείρησή τους εν όψει και της καλοκαιρινής σεζόν.

Οι νέοι όροι διεξαγωγής συμβάλλουν αναμφισβήτητα στην άμβλυνση των δυσκολιών που δημιουργεί η νησιωτικότητα, δίνουν τη δυνατότητα στους εργοδότες να ασκήσουν οι ίδιοι τα καθήκοντα του Τεχνικού Ασφαλείας και ανακουφίζουν έτσι οικονομικά εκατοντάδες μικρές επιχειρήσεις στα 24 νησιά των Κυκλάδων. Δίνεται πλέον το χρονικό περιθώριο που είναι απαραίτητο ώστε να διοργανωθεί ο αντίστοιχος αριθμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων Τεχνικού Ασφαλείας στο κάθε νησί.

Το γεγονός επίσης ότι έγιναν άμεσα αντιληπτές οι ιδιαίτερες συνθήκες της νησιωτικότητας και μειώθηκε το διάστημα υποβολής αιτήσεων για έγκριση των προγραμμάτων στις 60 από τις 90 ημέρες που ίσχυε αφήνει περισσότερο χρονικό διάστημα τόσο στις υπηρεσίες του Επιμελητηρίου για να ενημερώσουν τα 19.000 μέλη του όσο και στις επιχειρήσεις-μέλη να οργανώσουν τη συμμετοχή τους στα προγράμματα είτε πριν την έναρξη της σεζόν, εξαιτίας της εποχικότητας της δραστηριότητας τους και του τόπου διαμονής τους σε διαφορετικά σημεία (το χειμώνα στην Αθήνα και το καλοκαίρι στα νησιά).

Με την ευκαιρία αυτή το Επιμελητήριο Κυκλάδων εκφράζει τις ευχαριστίες του προς τον Υπουργό Εργασίας κ. Γιάννη Βρούτση και τα στελέχη του Υπουργείου για την άμεση εξέταση και ικανοποίηση των αιτημάτων παρέχοντας τις καλύτερες δυνατές λύσεις με στόχο την ενίσχυση και την ευημερία της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην ευαίσθητη περιοχή των Κυκλάδων.

Τέλος, το Επιμελητήριο Κυκλάδων καλεί κάθε ενδιαφερόμενο εργοδότη που δεν έχει υποβάλλει το ενδιαφέρον του έως τώρα, να υποβάλλει άμεσα αίτηση συμμετοχής λαμβάνοντας υπόψη τις καταληκτικές ημερομηνίες για το κάθε νησί.