Τι διασώζεται με τη νέα Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας της ΓΣΕΕ για το 2020

Τι διασώζεται με τη νέα Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας της ΓΣΕΕ για το 2020

 

 

Ο ΣΕΒ ανακοίνωσε πως υπέγραψε με τη ΓΣΕΕ και από κοινού με τους άλλους κοινωνικούς εταίρους τη χρονική παράταση ισχύος της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας 2018 μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020

Το επίδομα γάμου που αντιστοιχεί στο 10% του μικτού κατώτατου μισθού, άδειες μητρότητας και άλλες θεσμικές παροχές διασώζει η Νέα Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για το 2020 που υπεγράφη από την Διοίκηση της ΓΣΕΕ, το ΣΕΒ και τους άλλους εργοδοτικούς φορείς και κατατέθηκε χθες στο υπουργείο Εργασίας. Σύμφωνα με την νέα Εθνική Σύμβαση «το σύνολο των κανονιστικών και ενοχικών όρων της ΕΓΣΣΕ 2018 διατηρούνται σε ισχύ ως έχουν σήμερα μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020».  συνέχεια στην πηγή