16 αλλαγές στην φορολογία από 1η Ιανουαρίου

16 αλλαγές στην φορολογία από 1η Ιανουαρίου

 

 

Δεκαέξι αλλαγές που οδηγούν κυρίως σε μειώσεις φόρων ενεργοποιούνται από την 1η Ιανουαρίου και αφορούν το σύνολο των νοικοκυριών, τις επιχειρήσεις και τους ιδιοκτήτες ακινήτων. Συγκεκριμένα, από την Πρωτοχρονιά μειώνεται η μηνιαία παρακράτηση στις αποδοχές και στις συντάξεις, αναστέλλεται ο ΦΠΑ στην οικοδομή, καταργείται η εισφορά αλληλεγγύης για αναπήρους, ενώ τίθενται σε ισχύ κίνητρα για την προσέλκυση επενδύσεων. Ειδικότερα, από την 1η Ιανουαρίου 2020 ενεργοποιούνται τα μέτρα που προβλέπουν:
 
1. Αλλαγές στην κλίμακα φορολογίας των εισοδημάτων από μισθούς, συντάξεις, επιχειρηματικές δραστηριότητες και αγροτικές εκμεταλλεύσεις, καθώς ο εισαγωγικός φορολογικός συντελεστής μειώνεται από 22% στο 9% για τα πρώτα 10.000 ευρώ του ετήσιου εισοδήματος. Ο επόμενος συντελεστής, που αντιστοιχεί στο τμήμα του εισοδήματος από τα 20.000,01 έως τα 30.000 ευρώ, περιορίζεται από το 29% στο 28%, ενώ από τα 30.000,01 έως τα 40.000 ευρώ ο συντελεστής διαμορφώνεται από το 37% στο 36%. Για τα εισοδήματα πάνω από τα 40.000 ευρώ ο συντελεστής μειώνεται κατά μία ποσοστιαία μονάδα, από το 45% στο 44%. Η ετήσια έκπτωση φόρου που παρέχεται για τα εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις και για τα κέρδη από αγροτικές δραστηριότητες για τους κατ’ επάγγελμα αγρότες διαμορφώνεται ως εξής:
 
• Από 1.900 σε 777 ευρώ για κάθε φορολογούμενο χωρίς εξαρτώμενα τέκνα.
 
• Από 1.950 σε 810 ευρώ για κάθε φορολογούμενο με ένα εξαρτώμενο τέκνο.
 
• Από 2.000 σε 900 ευρώ για κάθε φορολογούμενο με δύο εξαρτώμενα τέκνα.
 
• Από 2.100 σε 1.120 ευρώ για κάθε φορολογούμενο με τρία εξαρτώμενα τέκνα.
 
• Από 2.100 σε 1.340 ευρώ για κάθε φορολογούμενο με τέσσερα εξαρτώμενα τέκνα.
 
• Από 2.100 σε 1.560 ευρώ για κάθε φορολογούμενο με πέντε εξαρτώμενα τέκνα.
 
Σημειώνεται ότι η έκπτωση φόρου περιορίζεται κατά 20 ευρώ για κάθε 1.000 ευρώ ετήσιου εισοδήματος πάνω από τις 12.000 ευρώ για μισθωτούς, συνταξιούχους και κατ’ επάγγελμα αγρότες.
συνέχεια στην πηγή