Ο Δήμος Μυκόνου στηρίζει το Κέντρο Υγείας και στέκεται αρωγός στις ανάγκες του

Ο Δήμος Μυκόνου στηρίζει το Κέντρο Υγείας και στέκεται αρωγός στις ανάγκες του

 

 

 

Ο Δήμος Μυκόνου εξασφάλισε από δημοτικούς πόρους την προμήθεια απαραίτητων υδραυλικών ειδών αναφορικά με την κάλυψη αναγκών του Κέντρου Υγείας Μυκόνου, σε συνέχεια των επαναλαμβανόμενων δαπανών του Δήμου για την αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών, την αγορά ιατρικού εξοπλισμού και την χορήγηση επιδόματος στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.
 
Κατόπιν εγκρίσεως της σχετικής μελέτης με αριθμό 21/2019 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μυκόνου, με την 320/2019 Απόφαση Δημάρχου πραγματοποιήθηκε η ανάθεση της προμήθειας έναντι του ποσού των 16.864,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
 
Ειδικότερα, η προμήθεια των υδραυλικών ειδών ήταν απαραίτητη για την ανακαίνιση και καλύτερη λειτουργία του Κέντρου Υγείας. 
 
Συγκεκριμένα, η προμήθεια περιλαμβάνει Σωλήνας pex-al ύδρευσης φ 16χ2μμ 4ης γενιάς για τα ζεστά νερά χρήσης μονωμένη στο αντλιοστάσιο, μόνωση σωληνώσεων με μόνωση πάχους 9mm, αντικαταστάσεις και τοπικές επισκευές σε εμφανή εξωτερικά σημεία στο δίκτυο θέρμανσης ισογείου, βάνες αποκοπής, αντεπίστροφα και Collecter Φ110 ppr.
 
Οι διαδικασίες που αφορούν στην προμήθεια των υδραυλικών ειδών πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με την Διοικούσα Επιτροπή του Κέντρου Υγείας Μυκόνου.