Στην Αθήνα για το συμβούλιο της ΚΕΔΕ ο Δήμαρχος Κ. Κουκάς

Στην Αθήνα για το συμβούλιο της ΚΕΔΕ ο Δήμαρχος Κ. Κουκάς

 

 

Η πορεία του προγράμματος «Φιλόδημος» και η μεταφορά των αποθεματικών των δήμων στην Τράπεζα της Ελλάδος είναι τα δύο βασικά θέματα που θα απασχολήσουν το αυριανό Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ, το οποίο συνέρχεται στις 11.00 στα γραφεία της Ένωσης (Ακαδημίας 65 & Γενναδίου 8).
Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο αναμένεται να ενημερωθεί από τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ Δημήτρη Παπαστεργίου για τις τελευταίες εξελίξεις αναφορικά με τον «Φιλόδημο», τις εξαγγελίες και τους σχεδιασμούς εκ μέρους του υπουργείου Εσωτερικών.
Επίσης ο Α΄ Αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ Λάζαρος Κυρίζογλου θα ενημερώσει το ΔΣ της ΚΕΔΕ αναφορικά με το αίτημα που έχει διατυπώσει η Αυτοδιοίκηση για κατάργηση της υποχρεωτικής μεταφοράς των ταμειακών διαθεσίμων των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Τράπεζα της Ελλάδος.
Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν είναι επίσης και οι προτάσεις και παρατηρήσεις της ΚΕΔΕ επί του προσχεδίου προεδρικού διατάγματος περί ναυαγοσωστών και σχολών ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, με εισηγητές τα μέλη του ΔΣ, Φίλιππο Αναστασιάδη, δήμαρχο Παγγαίου και Κωνσταντίνο Κουκά, δήμαρχο Μυκόνου.
 
Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 
Επικύρωση Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου.
Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ, κ. Δημήτρη Παπαστεργίου.
Ενημέρωση για την πορεία του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ».
Εισηγητής: κ. Δ. Παπαστεργίου, Πρόεδρος ΚΕΔΕ
Κατάργηση της υποχρεωτικής μεταφοράς των ταμειακών διαθεσίμων των φορέων της Τ.Α. στην Τράπεζα της Ελλάδος.
Εισηγητής: κ. Λ. Κυρίζογλου, Α΄ Αντιπρόεδρος ΚΕΔΕ
Ανανέωση δικαιώματος για ανάληψη χρημάτων από τραπεζικό λογαριασμό, παραχώρηση δικαιώματος για υπογραφή επιταγών και παροχή εξουσιοδότησης σε αρμόδιο υπάλληλο για υπηρεσίες e-baking.
Εισηγητής: κ. Ε. Πάνου, Γενικός Διευθυντής ΚΕΔΕ
Συγκρότηση οργάνων διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έτους 2020.
Εισηγητής: κ. Ε. Πάνου, Γενικός Διευθυντής ΚΕΔΕ
Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΚΕΔΕ και ΠΕΤΑ Α.Ε. με τίτλο «Σύσταση και Λειτουργία Δικτύου Ηλεκτρονικής Ενημέρωσης Ο.Τ.Α.», απόφαση διάθεσης πίστωσης και ορισμός εκπροσώπων στην Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης.
Εισηγητής: κ. Ε. Πάνου, Γενικός Διευθυντής ΚΕΔΕ
Χορήγηση αιγίδας στη διοργάνωση Eco-Fest, Τεχνόπολη Αθηνών, 18-20 Ιανουαρίου 2020.
Εισηγητής: κ. Δ. Καφαντάρης, Γενικός Γραμματέας ΚΕΔΕ
Διατύπωση απόψεων επί του προσχεδίου προεδρικού διατάγματος περί ναυαγοσωστών και σχολών ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης.
Εισηγητές: – κ. Φ. Αναστασιάδης, μέλος Δ.Σ. – Δήμαρχος Παγγαίου
κ. Κ. Κουκάς, μέλος Δ.Σ. – Δήμαρχος Μυκόνου
Έγκριση σκοπιμότητας για την πρόσληψη ειδικού συμβούλου στην ΚΕΔΕ, βάσει των διατάξεων του άρθρου 31 του Ν. 3274/2004.
Εισηγητής: κ. Ε. Πάνου, Γενικός Διευθυντής ΚΕΔΕ
Ορισμός εκπροσώπων.
Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.