Ο Δήμος Μυκόνου εξασφάλισε τη χρηματοδότηση για την ενεργειακή αναβάθμιση των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ Μυκόνου

Ο Δήμος Μυκόνου εξασφάλισε τη χρηματοδότηση για την ενεργειακή αναβάθμιση των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ Μυκόνου

 

Ο Δήμος Μυκόνου εντάχθηκε με επιτυχία στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Νότιο Αιγαίο” υποβάλλοντας πρόταση με τίτλο «Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των δημοτικών κτιρίων του Δήμου Μυκόνου» και εξασφαλίζοντας χρηματοδότηση ύψους 341.700,00 ευρώ για την ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου που στεγάζονται το Γενικό Λύκειο (ΓΕ.Λ) και το Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ).
 
Η πρόταση υποβλήθηκε επιτυχώς τον Ιούλιο του 2019 στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αειφορική ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος έχοντας ως θεματικό στόχο «Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς του» και τίτλο πρόσκλησης «Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των δημόσιων κτιρίων».
 
Οι εργασίες που συμπεριλήφθησαν στην πρόταση κρίθηκαν αναγκαίες για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου που συστεγάζονται τα δυο σχολεία, καθώς πρόκειται παρουσιάζει μεγάλες απώλειες στην θέρμανση και συνεπώς υψηλό κόστος. 
 
Συγκεκριμένα, το έργο αναβαθμίζει και βελτιώνει τις σχολικές υποδομές και μειώνει την ετήσια κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας του συνολικού κτιρίου ενώ μειώνει την ετήσια εκπομπή των αερίων θερμοκηπίου. Ωφελούμενοι είναι ο μαθησιακός πληθυσμός του νησιωτικού χώρου του Δήμου Μυκόνου, και κατ' επέκταση οι κάτοικοι της περιοχής.
 
Οι παρεμβάσεις οι οποίες προβλέπεται πως θα υλοποιηθούν για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου είναι οι ακόλουθες:
 
1) Αντικατάσταση των κουφωµάτων. Η παρέμβαση στα κουφώματα αφορά στη θωράκιση του κτιρίου στα σημεία που θεωρείται ότι έχουν το σημαντικότερο πρόβλημα με στόχο ο συντελεστής θερμικών απωλειών (U value) να μειωθεί δραστικά. 
2) Εγκατάσταση αντλιών θερμότητας αέρα, νερού προς αντικατάσταση των παλαιάς τεχνολογίας λεβητών πετρελαίου. 
3) Αντικατάσταση φωτιστικών και εγκατάσταση αισθητήρων φωτός. Για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας για τον φωτισμό καθώς και τη βελτίωση της οπτικής άνεσης των μαθητών εντός των αιθουσών διδασκαλίας θα γίνει αντικατάσταση των υφιστάμενων φωτιστικών σωμάτων και των λαμπτήρων τους. Η αντικατάσταση των υφιστάμενων λαμπτήρων πυράκτωσης θα γίνει με φωτιστικά φθορισμού γραμμικών λαμπτήρων. Επίσης θα γίνει τοποθέτηση διάταξης αυτοματισμού για την ρύθμιση των χρόνων λειτουργίας του τεχνητού φωτισμού και τη σύζευξή του με το φυσικό. 
4) Εγκατάσταση Κεντρικού Συστήματος Διαχείρισης (BEMS) με ελεγκτές Άμεσου Ψηφιακού Ελέγχου DDC (Direct Digital Control) για τη δυνατότητα άμεσου ελέγχου και χειρισμού του συνόλου των Η/Μ εγκαταστάσεων κάθε κτιρίου που θα εγκατασταθεί ενώ παράλληλα θα συλλέγει τα απαραίτητα στατιστικά στοιχεία για την ορθή διαχείριση, συντήρηση και λειτουργική αποτίμηση των εγκαταστάσεων αυτών. 
 
Ο Δήμαρχος Μυκόνου δήλωσε σχετικά:
 
«Ένα ακόμη έργο της Δημοτικής Αρχής διεκδικώντας τη χρηματοδότηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» με επίκεντρο το περιβάλλον και κατ’ επέκταση τη βελτίωση της ποιότητας των υποδομών και της καθημερινότητας των μαθητών του νησιού μας γίνεται πραγματικότητα.
Συνεχίζουμε να δουλεύουμε σταθερά και να μην αφήνουμε καμία χρηματοδότηση ανεκμετάλλευτη. 
Η ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου που συστεγάζονται το ΓΕ.Λ και το ΕΠΑ.Λ με πλήρη χρηματοδότηση ύψους 341.700  ευρώ αποτελεί ακόμη ένα δείγμα της προσπάθειάς μας για ένα καλύτερο αύριο για το νησί της Μυκόνου, τους μαθητές μας και τον τομέα της παιδείας.»