Μέχρι την Παρασκευή οι δηλώσεις για τα τμήματα Διά Βίου Μάθησης του Δήμου Μυκόνου

Μέχρι την Παρασκευή οι δηλώσεις για τα τμήματα Διά Βίου Μάθησης του Δήμου Μυκόνου

 

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Μυκόνου θα δημιουργηθούν αρχικά τα παρακάτω προγράμματα ενώ το νέο χρόνο θα ανακοινωθεί η έναρξη νέων προγραμμάτων:
 
ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ    -      ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ
 
1. Διαδικτυακή προβολή και διαχείριση επιχείρησης τουριστικών υπηρεσιών: 25
2. Εξαρτήσεις και πρόληψη: 15
3. Ισπανικά για τον τουρισμό (Α1-Α2): 25
4. Επιχειρηματικότητα και Τουριστική –Πολιτιστική Ανάπτυξη: 25
5. Οικιακή παραγωγή οίνου, ποτών και ηδύποτων: 30
 
Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας
καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης (μπορείτε να την βρείτε στο www.mykonos.gr) με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου.
 
 
Καταληκτική ημερομηνία αίτησης δήλωσης ενδιαφέροντος ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.