Ανακοινώθηκαν νέα τμήματα Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Μυκόνου - Πρόσκληση εκδήλωσης συμμετοχής

Ανακοινώθηκαν νέα τμήματα Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Μυκόνου - Πρόσκληση εκδήλωσης συμμετοχής

 

 

Ο Δήμος Μυκόνου, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης ξεκινούν νέο κύκλο προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης κατά τη διάρκεια του οποίου θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.
 
Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Μυκόνου θα δημιουργηθούν αρχικά τα παρακάτω προγράμματα ενώ τον νέο χρόνο θα ανακοινωθεί η έναρξη νέων προγραμμάτων:
 
 
Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης (μπορείτε να την βρείτε στο
www.mykonos.gr) με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου.
 
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»
Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Μυκόνου: 
 
Τηλ. : 2289027190, Υπεύθυνος υπάλληλος Αντώνης Ρουμελιώτης
Ταχ. Διεύθυνση: Κ.Δ.Ε.Π.Π.Α.Μ., Παναχράντου 2, 84600 Μύκονος
Email: deppam@otenet.gr
 
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.