Το νέο σύστημα προστίμων στις επιχειρήσεις

Το νέο σύστημα προστίμων στις επιχειρήσεις

 

Καθιερώνεται η επιβολή προστίμου όταν ο εργοδότης δεν εκπληρώνει προς τον εργαζόμενο την υποχρέωσή του να του καταβάλλει τη νομοθετημένη προσαύξηση στην περίπτωση της υποδηλωμένης εργασίας (Ν. 4635/2019 άρθρο 59)

Eκ βάθρων αλλαγές, έπειτα από 9 χρόνια, για το σύνολο των προστίμων για τις επιχειρήσεις σχετικά με τις παραβάσεις στην αγορά εργασίας προωθεί το υπουργείο Εργασίας. «ΤΑ ΝΕΑ» αποκαλύπτουν όλο το σχέδιο που στόχο έχει τη θέσπιση αντικειμενικών κριτηρίων ώστε να γίνουν πιο αποτελεσματικά στη μάχη για την αντιμετώπιση των παραβάσεων της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν από τη μαύρη εργασία έως τη μη καταβολή υπερωριών και μη καταβολή υποχρεώσεων προς τους εργαζομένους. Η σχετική υπουργική απόφαση πρόκειται να εκδοθεί εντός του Νοεμβρίου προκειμένου αμέσως μετά το νέο ποινολόγιο για τις επιχειρήσεις να τεθεί σε καθολική ισχύ.
 
Ενδεικτικά είναι τα παρακάτω τρία παραδείγματα, μεταξύ των πολλών αλλαγών που θα γίνουν στο σύνολο των προστίμων, για τις κυριότερες αλλαγές στα πρόστιμα και τις παθογένειες ετών που εξαλείφονται:
 
  • Τίθεται τέλος στη δυνατότητα επιβολής διαφορετικών προστίμων σε ίδιας τάξης μεγέθους επιχειρήσεις  λόγω των υποκειμενικών κριτηρίων που υιοθετούσε το παλιό σύστημα και προκαλούσε σύγχυση για το τελικό ύψος του επιβαλλόμενου προστίμου.
Με το παλιό σύστημα σε επιχείρηση με 15 εργαζομένους, για παράβαση διάταξης που αφορούσε τη μη χορήγηση  κανονικής άδειας, έστω σε 3 εργαζομένους της, μπορούσε να επιβληθεί πρόστιμο που κυμαινόταν από 6.000 έως 15.000 ευρώ, λόγω διαφορετικής υποκειμενικής κρίσης  των επιθεωρητών, που διαμόρφωνε τελικά και το ύψος του  προστίμου.
 
Στο νέο σύστημα το πρόστιμο θα είναι συγκεκριμένου ποσού, χωρίς εύρος διακύμανσης, διότι καταργείται το υποκειμενικό κριτήριο ως προς το ύψος του προστίμου. Ολοι οι επιθεωρητές με αντικειμενικότητα και ασφάλεια θα επιβάλλουν το ίδιο πρόστιμο για παράβαση με ίδια χαρακτηριστικά.
 
  • Διορθώνεται  η δυσανάλογη επιβολή προστίμων σε σχέση με τη βαρύτητα της παράβασης και εξαλείφονται οι αντιφάσεις του παλιού συστήματος.
Ενώ για τη σοβαρότερη παράβαση της αδήλωτης εργασίας επιβαλλόταν και θα εξακολουθήσει να επιβάλλεται πρόστιμο 10.500 ευρώ ανά εργαζόμενο, για την  παράβαση της υπερωριακής απασχόλησης (έστω και μιας ώρας χωρίς αναγγελία στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ) ενός πλήρως απασχολούμενου εργαζομένου, μπορούσε να επιβληθεί πρόστιμο ακόμη και 15.000 ευρώ. Το άτοπο αυτό με το νέο σύστημα θα εξαλειφθεί.
 
  • Λαμβάνονται μέτρα για την προστασία της μερικής απασχόλησης.
Καθιερώνεται η επιβολή προστίμου όταν ο εργοδότης δεν εκπληρώνει προς τον εργαζόμενο την υποχρέωσή του να του καταβάλλει τη νομοθετημένη προσαύξηση στην περίπτωση της υποδηλωμένης εργασίας (Ν. 4635/2019 άρθρο 59).
 
Επισημαίνεται ότι το νέο πλαίσιο επιβολής κυρώσεων γίνεται εκ παραλλήλου με την αναβάθμιση, απλοποίηση  και εκσυγχρονισμό του Πληροφοριακού Συστήματος  ΕΡΓΑΝΗ, προκειμένου να συμπεριλάβει παραβάσεις που σχετίζονται με τα επανασχεδιαζόμενα έντυπα.
συνέχεια στην ...πηγή