Ελεύθεροι επαγγελματίες οι μεγάλοι κερδισμένοι του νέου φορολογικού

Ελεύθεροι επαγγελματίες οι μεγάλοι κερδισμένοι του νέου φορολογικού

 

 

Σημαντικές ελαφρύνσεις θα έχουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες βάσει των όσων προβλέπει το φορολογικό νομοσχέδιο. Από το 2020 θα διαπιστώσουν τη μείωση των φορολογικών επιβαρύνσεων η οποία ανέρχεται σε 108 ευρώ μηνιαίως. Αυτό θα συμβεί εξαιτίας της σημαντικής μείωσης του πρώτου φορολογικού συντελεστή από 22% σε 9%. Συγκεκριμένα, όσοι δηλώνουν εισοδήματα έως 10.000 θα δουν τον φόρο να μειώνεται κατά περίπου 60% ή διαφορετικά κατά 1.300 ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι οι αυτοαπασχολούμενοι που δεν έχουν εξαρτημένη σχέση εργασίας ή έως τρεις εργοδότες φορολογούνται από το πρώτο ευρώ του ετήσιου καθαρού εισοδήματος που εμφανίζουν στην εφορία, καθώς γι’ αυτούς δεν ισχύει αφορολόγητο όριο εισοδήματος.  Ωστόσο, με στόχο να περιοριστεί η φοροδιαφυγή, από το νέο έτος οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα πρέπει να συγκεντρώνουν αποδείξεις ίσες με το 30% του εισοδήματος με ηλεκτρονικό τρόπο, ενώ θα πρέπει όλες οι συναλλαγές τους πάνω από 300 ευρώ να γίνονται με «πλαστικό χρήμα» ή e-banking. Ταυτόχρονα, από το νέο έτος θα πρέπει, προκειμένου να αναγνωρίζει η εφορία τη δαπάνη ενοικίου, να καταβάλλεται με ηλεκτρονικό τρόπο.
 
Μείωση των συντελεστών
 
Το νέο φορολογικό νομοσχέδιο που αναμένεται να κατατεθεί στα μέσα Νοεμβρίου στη Βουλή θα προβλέπει εισαγωγικό συντελεστή 9% για εισοδήματα έως 10.000 ευρώ και 22% για τις επόμενες 10.000 ευρώ. Από εκεί και πάνω οι υφιστάμενοι φορολογικοί συντελεστές μειώνονται κατά μία ποσοστιαία μονάδα. Για παράδειγμα:
 
– Ελεύθερος επαγγελματίας με εισόδημα 10.000 ευρώ πληρώνει σήμερα στην εφορία 2.200 ευρώ. Με τις αλλαγές που επέρχονται ο φόρος μειώνεται στα 900 ευρώ, δηλαδή θα έχει όφελος ύψους 1.300 ευρώ.  Σημειώνεται ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες φορολογούνται από το πρώτο ευρώ.
 
– Ελεύθερος επαγγελματίας με ετήσιο εισόδημα 40.000 ευρώ πληρώνει σήμερα 11.000 ευρώ στην εφορία. Το επόμενο έτος οι φόροι που θα κληθεί να καταβάλει περιορίζονται κατά 1.500 ευρώ. Το τελικό ποσό που θα πληρώσει ανέρχεται στις 9.500 ευρώ.
 
Αποδείξεις
 
Από το νέο έτος οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα υποχρεωθούν να συλλέγουν ηλεκτρονικά αποδείξεις (μέσω e-banking ή με κάρτες) το 30% του εισοδήματός τους. Το 30% αντιστοιχεί στα καθαρά έσοδα του επαγγελματία, δηλαδή μετά την αφαίρεση των εξόδων της επιχειρηματικής του δραστηριότητας. 
συνέχεια στην  ...πηγή