Εργαλεία χρηματοδότησης μέσω ΕΣΠΑ

Εργαλεία χρηματοδότησης μέσω ΕΣΠΑ

 

 

 

Εργαλεία χρηματοδότησης μέσω ΕΣΠΑ

Αναζητήστε και αξιοποιήστε το κατάλληλο πρόγραμμα!

 

Νέα προγράμματα χρηματοδότησης μέσω ΕΣΠΑ αρχίζουν να ενεργοποιούνται αυτήν την περίοδο, καλύπτοντας και την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

«Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ έχουν προσδιοριστεί οκτώ κλάδοι στους οποίους δίνεται προτεραιότητα και αναμένεται να έχουν μεγαλύτερη συμμετοχή στην οικονομική μεγέθυνση», δηλώνει η κα. Άννα Μονογυιού επικεφαλής του γραφείου διεκπεραίωσης υποθέσεων «Λύνεται» στον Ορνό της Μυκόνου. «Οι κλάδοι αυτοί είναι αγρο-διατροφή, υγεία – φάρμακα, τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, ενέργεια, περιβάλλον και βιώσιμη ανάπτυξη, μεταφορές, υλικά – κατασκευές, τουρισμός, πολιτισμός και δημιουργικές βιομηχανίες».

Οι συνεργάτες του «Λύνεται» παρακολουθούν τα προγράμματα και τις δράσεις που προκηρύσσονται κατά τη διάρκεια του έτους και σας προτείνουν, ανάλογα με την επαγγελματική δραστηριότητα και τους στόχους του αναπτυξιακού σας πλάνου, τα κατάλληλα εργαλεία. Σε συνεργασία με τον ενδιαφερόμενο, συντάσσουν το business plan που απαιτείται και υποβάλλουν τον ηλεκτρονικό φάκελο. Εφόσον εγκριθεί η πρόταση η ομάδα υποστήριξης του «Λύνεται» σας βοηθά να υλοποιήσετε το σχέδιο σας και να ολοκληρώσετε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες.

Στο αμέσως προσεχές διάστημα αναμένεται να ενεργοποιηθούν δύο νέες δράσεις του ΕΣΠΑ, η πρώτη αφορά στη Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας και η δεύτερη αφορά στην προστιθέμενη αξία, ποιότητα των προϊόντων και χρήση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων.

  • Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

Το πρόγραμμα υποστηρίζει την ίδρυση νέων μονάδων μεταποίησης, μηχανολογική ή/και κτιριακή επέκταση, εκσυγχρονισμό ή μετεγκατάσταση υφιστάμενων μονάδων μεταποίησης. Ειδικότερα, οι διαδικασίες μεταποίησης των παραπάνω ενεργειών αφορούν στην προετοιμασία και παρουσίαση των παρουσιαζόμενων προϊόντων, που περιλαμβάνει: τον τεμαχισμό σε φιλέτα, τη συσκευασία, την κονσερβοποίηση, την κατάψυξη, το κάπνισμα, το αλάτισμα, το μαγείρεμα, τη διατήρηση σε ξίδι, την αποξήρανση, ή την προετοιμασία των ιχθύων για την αγορά καθ’ οιοδήποτε άλλο τρόπο.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα απευθύνεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή σε ενώσεις του, σε συλλογικούς φορείς και άλλες οργανώσεις. Αφορά σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις ενώ δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις υπό σύσταση εταιρειών.

  • Προστιθέμενη αξία, ποιότητα των προϊόντων και χρήση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων.

Στόχος της συγκεκριμένης δράσης είναι η διεύρυνση των δραστηριοτήτων των αλιέων επί του σκάφους και η ολοκληρωμένη διαχείριση των αλιευμάτων τους, με την επεξεργασία, την εμπορία και την άμεση πώλησή τους, καθώς και η βελτίωση της ποιότητας των αλιευτικών προϊόντων.

Απευθύνεται επίσης σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών, που ασκούν επαγγελματικά την αλιεία (επί ενεργού αλιευτικού σκάφους, επαγγελματική άδεια σε ισχύ), συμπεριλαμβανομένων αυτών της αλιείας εσωτερικών υδάτων, τα σκάφη των οποίων έχουν ασκήσει αλιευτική δραστηριότητα για τουλάχιστον εξήντα ημέρες κατά τη διάρκεια των δύο ημερολογιακών ετών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Οι ενδιαφερόμενοι για τα συγκεκριμένα προγράμματα ή για να διερευνήσουν την ύπαρξη άλλων δράσεων και εργαλείων χρηματοδότησης για τα επιχειρηματικά τους σχέδια, έχουν την ευκαιρία να επικοινωνήσουν με τους συνεργάτες του «Λύνεται» και να αναζητήσουν από κοινού την καλύτερη λύση.

 ΜΟΝΟΓΙΟΥ ΑΝΝΑ                       ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
 6947 819997                                6981 852599
 ΟΡΝΟΣ  ΜΥΚΟΝΟΣ                    ΤΗΛ. & FAX 22890 28420
 info@lynetai.gr                             skype:annalynetai